Siirry suoraan sisältöön

Onko palkkauksessasi huomioitu vaarallisen työn lisä?

Vaarallisen työn lisä

Vaarallisen työn lisä ei kuulu juuri minkään työehtosopimuksen asiasisältöön, mutta siitä kannattaa silti neuvotella työnantajan kanssa. Jos työtehtävät poikkeavat tavanomaisesta tai työolosuhteet ovat vaarallisia, sen pitäisi näkyä myös palkassa. Sosiaali- ja terveysalalla työntekijät saattavat kohdata työssään väkivaltaa. Jos riski tällaiseen on olemassa, se pitäisi tiedostaa ja ottaa puheeksi. Hyvän toimintasuunnitelman lisäksi työnantajan kanssa kannattaa neuvotella mahdollisesta lisästä.

Mistä vaarallisen työn lisä muodostuu?

Vaarallisen työn lisää saattaa olla oikeutettua saada palkan päälle myös työskennellessä tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa. Tällaisia voivat olla muun muassa korkeat paikat, kuumassa työskentely sekä säteily- tai tartuntavaara. Tärkeintä on kuitenkin ennakoiminen ja olosuhteiden kartoitus. Työnantajan velvollisuus on käydä läpi työntekijän kanssa vaaratilanteet ja riskitekijät sekä laatia toimintasuunnitelma riskien minimoimiseksi.

Kun olet töissä ulkomailla, sinun kannattaa perehtyä työhön liittyviin seikkoihin huolella ja varmistua siitä, että työskentelyohjeet ovat sellaisella kielellä, jota työntekijät ymmärtävät. Jos ohjeita ei ole tai niitä ei ole käännetty työntekijöiden äidinkielelle, sitä on oikeus vaatia työnantajalta. Vaarallisen työn lisämaksut kannattaa ottaa puheeksi heti työn palkkauksesta sopiessa.

Jokainen työ on tekijänsä arvoinen

Paljonko vaarallisesta työstä sitten voi vaatia lisää? Tätä kannattaa pohtia etukäteen ja tehdä listaa asioista, joissa vaarallisia tilanteita saattaa syntyä. Palkan päälle maksettavan lisän on oltava sellainen, että työntekijänä tunnet, että työnantaja arvostaa sinua. Koskaan ei pidä suostua tekemään työtä, jossa oma henki on vaarassa ilman erillistä neuvottelua aiheesta!

Avainsanat: