Työsuhteessa vai yrittäjänä? Näin muodostuu toimittajan palkka

Tietoliikenneyhteydet ovat työnteon perusasioita

Kuten muillakin aloilla, niin myös toimittaja työskentele joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Kun työnantaja ja -tekijä solmivat työsopimuksen toistaiseksi, määräajaksi tai vaikka tarvittaessa kutsuttavaksi, kyse on työsuhteesta. Yrittäjänä toimittaja työskentelee itsenäisesti myymällä omaa tietotaitoaan vapailla markkinoilla. Työnteon muoto on eräs tärkeistä tekijöistä jotka vaikuttavat siihen, mikä on toimittajan palkka. Luovien alojen työntekijät, kuten valokuvaajat ja kirjoittajat, työskentelevät usein yrittäjinä tai freelancerina epätyypillisissä työsuhteissa.

Toimittajan palkka vaihtelee olosuhteista riippuen

Journalistiliiton ja työnantajien välinen työehtosopimus määrittelee työsuhteisen toimittajan vähimmäispalkan. Siihen vaikuttaa työtehtävän taso, koulutus ja alan työkokemus ja erilaiset lisät, kuten ylityökorvaukset. Freelancer-toimittaja neuvottelee palkkionsa itse toimeksiantajan kanssa. Lehdistön toimittajan mediaani- eli keskimääräinen palkka oli 3632 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Freelancer-toimittajan palkkiot vaihtelevat työtehtävien mukaan ja hänen tulee huomioida monia yritystoiminnan menokuluja palvelujensa hinnoittelussa.

Toimittajan työn luonne on erilainen kun hän on töissä ulkomailla. Oman maantieteellisen alueen erityisosaaminen vaatii paljon opiskelua ja taustatyötä. Se on näkymätön osa toimittajan työtä. Perusvaatimuksia ovat hyvä kielitaito, kyky verkostoitua ja hyvä paineensietokyky. Nämä tekijät lisäävät työn vaativuutta ja ne edellyttävät työntekijältä erityistä osaamisen tasoa. Työn erityisvaatimukset ovat tekijä, jonka perusteella toimittajat voivat sopia työnantajan kanssa henkilökohtaisesta palkanosasta.

Työn tekemisen tavat muuttuvat

Yhä harvempi toimittaja työskentelee ulkomailla kuukausipalkalla. Freelancer-toimittajat jotka asuvat tietyssä maassa lyhyempiä tai pitempiä aikoja, tarjoavat juttuja kotimaan lehtiin ja muihin medioihin. Palkkaus muodostuu tällöin eri tavoin kuin työsuhteessa. Työtehtävän luonne, esimerkiksi kirjoitustyön määrä ja aika, joka uutistyöhön kuluu, vaikuttavat siihen miten suurta palkkiota toimittaja työstään pyytää.